Kā var ieslēgt/izslēgt teksta paredzēšanas funkciju?

  1. Pārejiet uz iestatījumu izvēlni.
  2. Ritiniet lejup un pēc tam atlasiet Language & Input (Valoda un ievade).
  3. Atlasiet tastatūras un ievades metodes vai parauga opciju Gboard.
  4. Ritiniet lejup, atlasiet opciju Text correction (Teksta korekcija) un pēc tam atlasiet vēlamo korekcijas līmeni.

EXPLORE STORIES