Kā var pielāgot ienākošo ziņojumu paziņojumus, skaņu un vibrāciju?

  1. Palaidiet lietotni Messaging (Ziņojumapmaiņa).
  2. Lietotnē atveriet izvēlni Settings (Iestatījumi).
  3. Ritiniet lejup un pēc tam atlasiet Notifications (Paziņojumi).
  4. Atlasiet izvēlni Select Ringtone (Atlasīt zvana signālu) un pēc tam atlasiet vēlamo zvana signālu.
  5. Blakus vienumam Vibrate (Vibrācija) atzīmējiet attiecīgo izvēles rūtiņu, lai iespējotu/atspējotu ienākošajiem ziņojumiem vibrāciju.

EXPLORE STORIES