Kā ierīcē atiestatīt rūpnīcas iestatījumus?

Piezīme. Pirms šīs darbības veikšanas noteikti izveidojiet un droši saglabājiet datu dublējumkopiju.

  1. Pārejiet uz iestatījumu izvēlni.
  2. Atlasiet vienumu Backup & Reset (Dublēt un atiestatīt) un pēc tam atlasiet Factory data reset (Rūpnīcas datu atiestatīšana).
  3. Atlasiet vienumu Reset phone (Atiestatīt tālruni) un pēc tam Erase everything (Notīrīt visu).
  4. Ierīce tiks atsāknēta.

EXPLORE STORIES