Kur var skatīt savas ierīces IMEI numuru?

  1. To var atrast tālruņa iepakojuma ārpusē vai uz apstiprinājuma etiķetes.
  2. Ja IMEI numuru nevarat atrast, nospiediet ierīces tastatūras taustiņus #06# un tiks atvērts logs ar ierīces IMEI numuru.
  3. Iestatījumu izvēlnē atlasiet Status (Statuss) un pēc tam atlasiet IMEI Information (IMEI informācija)

EXPLORE STORIES