Kādēļ ierīci nevar izmantot noteiktu zvanu veikšanai?

Ierīci var nebūt iespējams izmantot, piemēram, izsaukumiem uz starptautiskajiem numuriem. Pārbaudiet, vai ir iespējota opcija Fixed Dialling Numbers (FDN — Ierobežotais zvanu saraksts), veicot tālāk minētās darbības.

  1. Tālruņa izvēlnē atlasiet Settings (Iestatījumi), atlasiet Call Accounts (Izsaukumu konti) un pieskarieties vēlamās SIM kartes nosaukumam.
  2. Atlasiet Fixed Dialling Numbers (FDN) (Ierobežotais zvanu saraksts).
  3. Šajā ekrānā varat iespējot/atspējot FDN. Ņemiet vērā, ka būs jāievada PIN2 kods. Šajā lapā arī var pārvaldīt FDN sarakstu.

EXPLORE STORIES