Kā rīkoties, ja ierīcē tiek parādīts ziņojums “No Service” (Nav pakalpojuma)?

  1. Šāds ziņojums var tikt parādīts, ja atrodaties vietā, kur tīkla pakalpojumu sniedzējs nenodrošina savus pakalpojumus vai tiek uztverts vājš signāls, piemēram, noslēgtā vietā.
  2. Šāds ziņojums ekrānā tiks parādīts, līdz pārvietosieties uz vietu, kur tiek nodrošināts pakalpojums vai uztverts kvalitatīvs signāls.
  3. Ja problēmu neizdodas novērst vietā, kur ir labi sakari, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju un lūdziet pārbaudīt, vai konkrētajā vietā nepastāv kādi ierobežojumi SIM kartes lietošanai.

EXPLORE STORIES