Kā iespējot/atspējot atskaites par piegādi un izlasīšanu?

  1. Palaidiet lietotni Messaging (Ziņojumapmaiņa).
  2. Lietotnē atveriet izvēlni Settings (Iestatījumi).
  3. Ritiniet lejup līdz sadaļai Text (SMS) messages (Īsziņas).
  4. Blakus vienumam Delivery reports (Atskaites par piegādi) atzīmējiet attiecīgo izvēles rūtiņu, lai iespējotu/atspējotu atskaites par īsziņu piegādi.

Piezīme. Atskaites par īsziņu izlasīšanu nav pieejamas.

  1. Ritiniet lejup līdz sadaļai Multimedia (MMS) Messages (Multiziņas (MMS)).
  2. Blakus vienumam Read reports (Atskaites par lasīšanu) un Delivery reports (Atskaites par piegādi) atzīmējiet attiecīgo izvēles rūtiņu, lai iespējotu/atspējotu atskaites par īsziņas piegādi un izlasīšanu.

EXPLORE STORIES