Kādēļ uz šo ierīci veiktie izsaukumi tiek pāradresēti uz citu ierīci?

  1. Tālruņa izvēlnē atlasiet Settings (Iestatījumi), atlasiet Call Accounts (Izsaukumu konti) un pēc tam pieskarieties vēlamās SIM kartes nosaukumam.
  2. Ekrānā ritiniet līdz vienumam Call Forwarding (Zvanu pāradresācija) un atlasiet to.
  3. Pārbaudiet, vai ir iespējota opcija Always forward (Vienmēr pāradresēt). Ja opcija ir iespējota, atspējojiet to. Šajā ekrānā ir pieejamas vēl trīs opcijas: Forward when busy (Pāradresēt, ja aizņemts), Forward when unanswered (Pāradresēt, ja neatbild) un Forward when un reachable (Pāradresēt, ja nav sasniedzams).
  4. Iespējojiet/atspējojiet vēlamo funkciju.

EXPLORE STORIES