Kā rīkoties, ja rodas sakaru traucējumi?

  1. Slikta zvanu kvalitāte Pārbaudiet, vai ierīces skaļums ir atbilstoši noregulēts.
  2. Ja ierīce tiek izmantota vietā, kur ir vājš signāls, piemēram, augstu ēku tuvumā vai pagrabstāvā, zvanu kvalitāte var tikt pasliktināta.
  3. Zvanu kvalitāte tikt pasliktināta arī tad, ja ierīce tiek izmantota periodā, kad ir pārslogots liela zvanu apjoma dēļ.
  4. Gaidstāves laiks var būt īsāks. Gaidstāves laiks ir sistēmas tīkla iestatījums. Iespējams, tālrunis tiek izmantots vietā, kur ir vājš signāls.

Ja ir vājš signāls, tālrunis nemitīgi mēģina meklēt bāzes stacijas signālu, patērējot vairāk akumulatora enerģijas, tādēļ gaidstāves laiks tiek saīsināts.

EXPLORE STORIES