Kā var iespējot/atspējot Bluetooth un izveidot savienojumu ar Bluetooth piesaistes pakalpojumu?

Piezīme. Jūsu tīkla operator Bluetooth piesaistes pakalpojumu nodrošina kopā ar mobilajiem datiem.

Ierīcē veiciet tālāk minētās darbības.

  1. Pārejiet uz iestatījumu izvēlni un atlasiet Enable (Iespējot).
  2. Atgriezieties iestatījumu izvēlnē un atlasiet More (Vairāk).
  3. Atlasiet opciju Tethering and Portable Hotspot (Bluetooth piesaistes pakalpojums un mobilais tīklājs).
  4. Atlasiet opciju Bluetooth tethering (Bluetooth piesaistes pakalpojums), atgriezieties iepriekšējā ekrānā un pēc tam atkal atgriezieties iestatījumu izvēlnē.
  5. Atlasiet opciju Bluetooth, lai jūsu ierīces signālu varētu uztvert citas ierīces.

Tālāk ir aprakstītas turpmākās darbības.

  1. Galddatorā/klēpjdatorā meklējiet Bluetooth ierīces.
  2. Atlasiet savu ierīci un izveidojiet ar to savienojumu.
  3. Kad savienojums ir izveidots un draiveri sekmīgi instalēti, un ierīču, ar kurām ir izveidots savienojums, sarakstā noklikšķiniet uz savas ierīces nosaukuma. Tagad savienojums piesaistes pakalpojumu ir izveidots.

EXPLORE STORIES