Ko nozīmē ziņojums “Please Insert SIM card” (Lūdzu, ievietojiet SIM karti)?

  1. Pārliecinieties, vai SIM karte tika pareizi ievietota.

SVARĪGA PIEZĪME — neievietojiet SD karti SIM kartei paredzētajā slotā. Tādējādi var tikt bojāti SIM kartes lasītāja kontakti un SIM karti neizdosies nolasīt. Ja tā notiek, ierīce jāatgriež apkopes centrā.

  1. Ja SIM karte ir pareizi ievietota, tomēr ziņojums joprojām tiek rādīts, ar sausu drānu iztīriet SIM kartes kontaktus.
  2. Ja SIM karte joprojām netiek atpazīta, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju un lūdziet pārbaudīt, vai SIM karte ir iespējota, kā arī pajautājiet, vai nav jāveic nekādas citas darbības.

 

 

EXPLORE STORIES