Kā nodrošināt, lai režīma Do Not Disturb (Netraucēt) laikā ir dzirdams modinātāja signāls?

  1. Ir jāiestata signālu prioritātes. To var izdarīt, izvēlnē Settings (Iestatījumi) atlasot signālu un pēc tam atlasot opciju Do Not Disturb (Netraucēt).
  2. Atlasiet opciju Priority only allows (Atļaut tikai prioritārajiem).
  3. Šajā sadaļā ir pieejams vienums Priority interruptions (Prioritārie signāli). Atlasiet saņemamos signālus, notikumus un atgādinājumus.
  4. Aktivizējot Calls/message from (Zvani/īsziņas no) un izvēloties attiecīgo kontaktpersonu, šajā režīmā vienmēr saņemsiet zvanus un īsziņas no šīs kontaktpersonas.

EXPLORE STORIES