Kā šajā ierīcē iespējot/atspējot zvanītāja ID parādīšanu?

  1. Tālruņa izvēlnē atlasiet Settings (Iestatījumi), atlasiet Call Accounts (Izsaukumu konti) un pēc tam pieskarieties vēlamās SIM kartes nosaukumam.
  2. Ekrānā ritiniet līdz vienumam Additional Settings (Papildu iestatījumi).
  3. Ekrānā ir pieejamas divas opcijas Caller ID (Zvanītāja ID) un Call waiting (Zvanu gaidīšana). Atlasiet vienumu Caller ID (Zvanītāja ID). Tiks parādīts uznirstošais logs ar trim opcijām: Network default (Tīkla noklusējuma iestatījumi) — atlasiet, ja zināt noklusējuma iestatījumus un vēlaties tos izmantot.
  4. Hide number (Paslēpt tālruņa numuru) — atlasiet, ja vēlaties, lai zvanītāja ID netiktu parādīts uztverējierīcei.
  5. Show Number (Rādīt tālruņa numuru) — atlasiet, ja vēlaties, lai zvanītāja ID tiktu parādīts uztverējierīcei.

EXPLORE STORIES