Kā kopēt ierīcē kontaktpersonu datus no SIM kartes?

  1. Pārejiet uz izvēlni Contacts (Kontaktpersonas) un atlasiet Settings (Iestatījumi).
  2. Atlasiet Import/ Export (Importēt/eksportēt) un pēc tam atlasiet Import from USIM card (Importēt no USIM kartes).
  3. Atlasiet, vai vēlaties importēt tikai konkrētu vai visu kontaktpersonu datus.
  4. Pēc tam atlasiet OK (Labi).

EXPLORE STORIES